Ambassade en Consulaten van België in Marokko
Home Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf. Maar er werd beslist dat de Belgen die niet de mogelijkheid zouden hebben om zich te laten vaccineren in het land van verblijf met een vaccin dat is goedgekeurd door EMA (European Medicines Agency) of volgens de lopende vaccinatiekalender in België, de mogelijkheid zullen krijgen om zich te laten vaccineren in België.

Voorwaarden:

 • Belg zijn, ouder dan 12 jaar zijn en ingeschreven in het Consulaire bevolkingsregister van het Consulaat-Generaal in Rabat.
 • Echtgenoot/echtgenote of partner van vreemde nationaliteit of kind (ouder dan 12 jaar) van een Belg/Belgische die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het Consulair bevolkingsregister van het Consulaat-Generaal in Rabat).
 • Nog geen eerst dosis in een ander land te hebben gekregen (betreffende vaccins die 2 dosissen vereisen).

Voor de procedure:

 1. U wordt uitgenodigd om uw interesse mede te delen voor vaccinatie in Brussel (in het Militair hospitaal van Neder-over-Heembeek) bij een verblijf in België in de komende maanden;
 2. Komen hiervoor in aanmerking: de Belgen (ouder dan 12 jaar) die in Marokko of Mauritanië resideren, en zijn ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van de post, evenals de echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit of de kinderen (ouder dan 12 jaar) van vreemde nationaliteit van een Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het consulair registers. Deze “rechthebbenden” kunnen zich op dezelfde manier preregistreren via het formulier vermeld in punt 3;
 3. Preregistratie (bij voorkeur vóór 15 mei 2021) gebeurt via het formulier dat u vindt via de link https://forms.office.com/r/PBWbarKqPe. Op die manier kunnen de gezondheidsautoriteiten zich een idee vormen hoeveel dosissen er moeten voorbereid worden. De preregistraties blijven mogelijk na 15 mei;
 4. Doe enkel de preregistratie indien u werkelijk van plan bent om u te laten vaccineren tijdens uw verblijf. Zoniet bestaat het risico dat er vaccins verloren gaan.
 5. Op basis van uw preregistratie met het formulier (zie hierboven) zal het Consulaat-Generaal in Rabat nagaan of u aan de voorwaarden voldoet (nationaliteit/inschrijving in de consulaire registers/minstens 12 jaar) en zal aan de bevoegde overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – GGC) uw nationaal nummer en uw beschikbaarheden meedelen, om u op die manier toe te laten een afspraak te maken via het platform Bruvax van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 6. U zal zich als resident in het buitenland in de tweede helft van mei kunnen inschrijven in Bruvax. Dit zal u nog bevestigd worden per mail.
 7. Volgens de Taskforce Vaccinatie die instaat voor de organisatie van de vaccinatiecampagne in België, zal de eigenlijke vaccinatie voor Belgen die wonen in Marokko of Mauritanië mogelijk zijn vanaf juni.
 8. U dient u er zich van bewust te zijn dat u niet de keuze heeft van vaccin dat u zal worden toegediend.
 9. Voorzie in de planning van uw aanwezigheid in België: (i) zeven dagen quarantaine na uw aankomst, vooraleer u naar het vaccinatiecentrum kan gaan (ii) de nodige tijd voor de periode van vaccinatie in functie van de afspraak die u via Bruvax hebt gekregen (iii) 2 dagen na de laatste injectie vóór een vertrek per vliegtuig.
 10. De vaccinatie zal gratis zijn. Bij de ingang van het  vaccinatiecentrum dient u zich te identificeren met een geldige identiteitskaart of paspoort.
 11. Via de preregistratie worden uw gegevens verzameld, met inachtname van de regels met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, om u toe te laten u te laten vaccineren in België tegen het coronavirus. Alvorens uw gegevens definitief te registreren op het registratieplatform, dient u uw akkoord te geven dat uw gegevens worden overgemaakt aan de overheden bevoegd voor vaccinatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het vaccinatiecentrum dat instaat voor uw vaccinatie. U kan op elk moment uw akkoord intrekken.

NB : U dient in staat te zijn uw reis naar België te organiseren om er gevaccineerd te worden. U dient dus aan alle voorwaarden te voldoen voor binnenkomt op Belgisch grondgebied (visa voor familieleden van vreemde nationaliteit; geldige reis documenten voor Belgen).

Voor meer informatie : www.diplomatie.belgium.be.